Category: Seni & Budaya

Kota Baghdad, Kota Bulatan Pertama di Dunia!

Khalifah Abu Ja’far al-Mansur (136-158H) merupakan khalifah kedua yang memimpin kerajaan Islam Bani Abbasiyyah. Beliau dilantik sebagai khalifah pada tahun 136H setelah menggantikan saudaranya Abu al-‘Abbas al-Saffah. Pada asalnya pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyyah terletak...