Category: Kembara

Wisata Madani Balkan 2019 (Bahagian 1)

Bermula dengan Wisata Madani Turki yang telah kami ikuti pada tahun 2015, pada tahun ini kami menyambung perjalanan ke negara-negara Balkan. Apa itu negara-negara Balkan? Secara umumnya, Balkan merujuk kepada kawasan di bahagian tenggara...