Category: Eropah

Perkembangan Astronomi Era Dawlah ‘Uthmaniyyah

PENDAHULUAN Menurut Sezgin (2010), astronomi di dalam bahasa Arab disebut sebagai cilm al-hai’ah atau cilm al-falak. Ia merupakan salah satu daripada cabang sains matematik, al-culum al-riyadiyyah dan ia berbeza dengan ilmu astrologi yang disebut...