Category: Benua

Kota Baghdad, Kota Bulatan Pertama di Dunia!

Khalifah Abu Ja’far al-Mansur (136-158H) merupakan khalifah kedua yang memimpin kerajaan Islam Bani Abbasiyyah. Beliau dilantik sebagai khalifah pada tahun 136H setelah menggantikan saudaranya Abu al-‘Abbas al-Saffah. Pada asalnya pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyyah terletak...

Perkembangan Astronomi Era Dawlah ‘Uthmaniyyah

PENDAHULUAN Menurut Sezgin (2010), astronomi di dalam bahasa Arab disebut sebagai cilm al-hai’ah atau cilm al-falak. Ia merupakan salah satu daripada cabang sains matematik, al-culum al-riyadiyyah dan ia berbeza dengan ilmu astrologi yang disebut...